تبلیغات
♛☜خاص فقط خداس☞♛ - دخترونه مغرورانه
פֿـבآیـــآ بـِـﮧ سَلـآمَــتـﮯ פֿـوבِت

نـَ ـﮧ بَنــבه هاےِ بـیـפֿـوבِت . .
اینکه میخوای هر روز با یکی باشه مهــم نیست ،

فقط سعی کن یه روزم خودت باشــی . . .


خودِ خودِ خودِت . . !


اونوقته که دیگه افتخاراتـــ میشه افتضاحاتـــ !

.


.

امروز نشستم غم فردا خوردم


در دست زمانه خم شدم ، تا خوردم


مانند تو در عشق دو رو باید بود


من چوب همین صداقتم را خوردم


بعضیا دوست داشتنشون مثل قرص خوردن میمونه !

هر هشت ساعت یه نفر . . !بـبـیـن مَـن هَـمـیـنـم کِــه هَـسـتـم…

اگــه مـیـخـواے مِـثِـه بـقــیـه بـاشَـم بَـقـیـه هَسـتَـن..!
بـسـلامـتـــے هَـمـﮧ کَـسـآیـــے ڪــ بــاهــاشــون

 عـیــن ڪَـفـــــ ـ בسـت بـوבیــم

امــا اونـــا بـاهـامـــون عـیـن انـگـشـت شـسـت بــوבن ….


.

برای بعضیا نباید خودت باشی


باید یکی باشی شبیه خودش...!
از هرچی بدم میاد سرم میادتو این دنیا نمیشه هم ادم خوبی باشی؛

هم حالت خوب باشه!خسته ام...

مثل سرباز از پست...مثل اعصاب از قرص...


تاریخ : یکشنبه 24 خرداد 1394|11:30 ق.ظ| نویسنده:nina ... |نظرات