خــــــــــــدایــــــا . . .!!!

 

یـه لحـــظـــــــه  

 

یـه چیــــزی بگــم ؟

 

آروم میـگـــم  

 

بیـــــن خــــودمـون بــــاشـــــه

 

خـــــــــــودت ازدل مــــن خبـــــر داری

 

میبینـی کـه هنــــوز نگــفتــه چشـــام

 

 خیــــس شــــــده

 

امــامیخـوام یـــــه بـــار دیـــــگـه

 

 بـــه خــــودت بگـــم

 

آروم میگــــم . . .  

 

" دلـَـم بـــَـراش خیلــی تَنـــگ شُـدهِ ، خـــیلــی"


"zahra"

 


تاریخ : پنجشنبه 22 مرداد 1394|05:14 ب.ظ| نویسنده:nina ... |نظرات