هه#

!هــــی خـانومـی!


+—قـــبول—+

$هـمه پسرا لاشـی$

_____ولـــی____

::تو چرا به هـمه میگـی::

—-< داداشـی >—-

هــــHEHـــــه

☆تعریف از

داشی انقد لاتیش نکن✘ اگه تو خیالـاتت شاهـ♚ــے


من⇜تک حکمـم⇝ هم رو خودتم ، هم رو بـے بیــ♛ــت


 • ✘❂↼مــَـʘ͜͡ʘـــטּ פֿــــَــݓـــݦِ رۅزگـــــارҐ ➫
 ⇲⇱مـــــیـاے پـــــیــشــَـــҐ مـــــشــڪـــــے ب
 • ✘❂↼مــَـʘ͜͡ʘـــטּ פֿــــَــݓـــݦِ رۅزگـــــارҐ ➫


  ⇲⇱مـــــیـاے پـــــیــشــَـــҐ مـــــشــڪـــــے


  بـــــپـــــۅش⇲⇱⇁❂✘


 • ببــــــــیـن ☞ واســــــــه بـا مــا پـــــــــریــــدن نـبـایــــــد از ارتــفـــــــاع

بتـــــ
 • ببــــــــیـن ☞ واســــــــه بـا مــا پـــــــــریــــدن نـبـایــــــد از ارتــفـــــــاع

  بتــــــرســــــی ✘ ✘ مـــــــارو تــــــو ‡ شـــــــــــــوک ‡ نشـــــون

  میـــــــدن شــمــــــارو چـــــــــی؟؟؟؟؟ تــــــــو تـــبــــلـیغ ✔

  قـــــــــــــلمچـــــــــــی ✔ هــــــــــــ HeH ـــــــــــــــــه • ﻫـــــــــﯽ ﯾــــﺎﺭﻭ..

ﺷـــــﻨﯿـــــﺪﻡ ☞

ﮔـــــﻔـــــﺘـــﮯ ﺍﺯ ﻣـــــﻦ ﺑــــﺪﺕ ﻣـــــﯿــــــﺎﺩ؟
 • ﻫـــــــــﯽ ﯾــــﺎﺭﻭ..

  ﺷـــــﻨﯿـــــﺪﻡ ☞

  ﮔـــــﻔـــــﺘـــﮯ ﺍﺯ ﻣـــــﻦ ﺑــــﺪﺕ ﻣـــــﯿــــــﺎﺩ؟؟؟؟♡

  ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺧــــــﮯ ﻧــــــﺎﺯ نــــــﺎﺯﮮ ❥

  ﻣــــﻨــﻢ ﺍﮔـــﻪ ﻓـــﺮﺻــﺖ ﺍﯾﻨــــﻮ ﺩﺍﺷــــﺘـــﻡ ﺑـــهــﺖ ﻓــــﮑـــﺮ ﮐـﻨــــــﻢ ✘

  ﺯﻭﺩﺗــــﺮ ﺍﺯ ﺍﯾــــﻨـﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﺑـــــﻪ ﺍﯾـــﻦ ﻧــﺘــﯿــﺠـﻪ ﻣــﮯﺭﺳــــﯿـــــﺪﻡ

  مــَטּ یــــہ عـَقـرَبـــ دآرمـ کــہ اِســمـِشـ #زَبــونـــہ
اَگــہ #نیـــشـ نَـخـوردے بِــدوטּ حــ

  ✘↫جـْٰـٰامعمونْ پــُرشــُده ازٰجـَووٰنـایٰ


  ↵نـْسـٰکـافْـه خْـوروخـِْـشـْتـَکــ پـٰاییـٰنْ ↮✍⇅⇅


  ⇓⇇طـَرفْــ خْـٰـٰارجٰ ازْ مـَجـْٰازی هـیکــَلـشْ⇪


  بـٰـویٰ گــهِ سـَـگــٰ مـیـٰدهٰ


  ↹ مـٰـیاٰد مـَجـْازی حـــَرفْـــ ازْ اُدکلـُنْ تلخ میزنه↻

  تاریخ : شنبه 7 شهریور 1394|06:01 ب.ظ| نویسنده:nina ... |⇜تک حکمـم⇝