♥آنقدر دوسش دارم♡


کہ حتے اگر بِهَم نرسی‍ـــــــــــــم…


روبہ دنیا می ایستم…..و میگویم:


آهای دنیا✖ چیہ خوشحالے؟


ولے هنوزم یہ تاره موشو بہ تمومہ تو و آدمات نمیدمعکس و تصویر خل و چل بازی های عاشقانه

مــــرا دوسـت بــــــدار


بـه سـان ِ گــُـــذَر از یـک سَمـت ِ خیـــــابـان


بـه سَمتــی دیگـــــــرعکس و تصویر عاشقتمB

✘✔↺☜ ﺑﻪ ﯾـﻪ ﻧﺘﯿﺠِـــﻪ ﺭﺳﯿــﺪَﻡ … ✔


ﺑِـــﺸـــــﺂﺷــــ ﺑــﻪ ﺍﺅﻧـــﯽ ﮐَـﻪ ﺩﻭﺳــــِﺶ ﺩﺍﺭﮮ ﻭ ﺑــــــﺮﻭ ✔✘…


✔ ﺑِﭽﺴَََـَـــﺐ ﺑِـــﻪ ﺍﻭﻧﮯ ﮐـــِﻪ ﺩﻭﺳــــــِﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺗـــــــُﺮﻭ ✘← ↺☜عکس و تصویر درخواستی

↩ مـَـنْ فَقَــطْ سَــر◎ بـِه سـَـر↪

�� کِــسـی◎میـــزارَمــْـ کــِه��

❤ دوســــِـــشْ◎ دارَمـــــــْ❤

عکس و تصویر

من ٓ

کَـســـیَــــــم ﮐــﻪ

ﻭﻗﺘــــــــﯽ ﯾـﻪ نَــــــفَــــــــرو

ﺩﻭﺳــــــــــﺖ داشتـــه بــــاشَـــــــــــــم…

ﻭﺍﺳــــــﻪ ﺑــقــیــــه

ﻧﻤــــــــﺎﺯ “مِــــیِـّــــــتــــــــ”

مــــــی خــــونَــــــم

عکس و تصویر


واســه هــِـزارُمیــن بــار بــه عِشقِمــون ایمــان میــارَم وَقتــی تــو اُوج


دَعــوا دِلــَـم


میـــگه بـِهـِـش بـِگــو دوسـِـت دارَمـــ ..


عکس و تصویر مرد باس روی گونه هاش همیشه جای رژ زنش باشه

حرفهـاے زیادے بلـد نیستـم . . .


من تنهـا چشمـان تــو را دیـدم و گوشـه اے از لبخندتـ


کـ حرفهایـم را دزدیـد !!


از عشــق چیـزے نمـے دانـم


امـا دوستتــ دارم . . .


کودکانـه تـر از آنچـه فکـر کنـے !!


عکس و تصویر دوست دارم من باشم و...توباشی...دیگر هیچ کس... انگاه اغوش گرمت رااز تنت....وبهتریچ بوسه هایت را ...

تو میـدانی …

آنقـدر”دوωـــ❤ــتت دارґ “ڪہ פـَتی اگر …

ωـرم بہ ωـنگ بـפֿـورد…

یـا ωـنگ بہ ωـرم …

از ایـטּ ❤دوωـتت دارґ ❤دωـت بر نـפֿـواهـم داشت❤❤❤

تاریخ : پنجشنبه 9 مهر 1394|11:59 ب.ظ| نویسنده:nina ... |نظرات