.
ینی من تو کار خدا موندم که چرا وسط سخت ترین سوال امتحان
،
مسخره ترین آهنگ ممکن تو ذهنت پلی میشه !

دلکم دلبرکم ، خوشگل بانمکم …
..
توهمی که هیچوقت عملی نشد :

امروز از اینجا تا اینجا میخونم فردا بقیشو …

و دیگر هیچ !

.
هر جا صحبت از « تقلــــــــــب » است

نام درخشان « دانشجوی ایرانــــــــــی» می درخشد !
..

فقط سوپ کلم است که حال آدم را بیشتر از امتحان بهم میزند !

آلبرت انیشتین

.
.
سلامتی‌ همه استادایی که امتحان می‌گیرن نه انتقام !
.
.

امتحان اولین گام در جهت شروع چاپلوسی


پیش استاد برای نمره ی ده گرفتن است !

کامی نیک صالحی

تقلب چیست !؟

یک سری اعمال ننگین در صورت با عرضه بودن


واین کاره بودن شخص امتحان دهنده آخر عاقبت


خوش وخرمی دارد.نوعی هلو برو تو گلو  !

.
.

حالا  وقت برای درس خوندن داریم، کووو. . .تا فردا

زمزمه های  شیطانی شب امتحان !تاریخ : پنجشنبه 17 دی 1394|05:49 ب.ظ| نویسنده:nina ... |امتحانات/-: