بـﮧ سلامتیِ اونے ڪـﮧ وقتے بوכیم


{باهاموטּ} حال ڪرכ اگـﮧ نبوכیم


{ازموטּ} یاכ ڪرכ ...!


اونے ڪـﮧ اگـﮧ بوכیم {כعاموטּ} ڪرכ


اگـﮧ نبوכیم {آرزوموטּ} ڪرכ ...!


اونے ڪـﮧ وقتے {بوכیم} خنـכیـכ اگـﮧ {نبوכیم} نالیـכ ...!


سلامتے اونے ڪـﮧ هر چنـכ {כلخور} بوכ ولے


واسـﮧ {כلخوشے ما} خنـכیـכ ...!


  سلامتی ادد لیستای خودم که منو تحمل میکن


عکس زیبا و احساسی از دختر و پسر

اونـــی کِه مالـــِه مَنِه ..♥♥ یَعنـــــی مـــــــالِـــه مَنـــــــــه...


✋↩♚↪ یا بِهِش میرِسَم..??✔ ✘✘ یا نِمیزارَم


کَســــی بِهِش بِرِســـــه.. وســــلام✔

 عکس و تصویر فرزان

 ﺧـﺎﺹ ﺑــﻮבטּ ﺑـہ ﻃــﺮﺯعکسﺍﻧـבﺍﺧﺘـטּ ﻧﯿـωــﺖ،

ﺑـہ ﻃــﺮﺯ ﻓڪـﺮ ڪـﺮבﻧـــﻢ ﻧﯽـωــﺖ...

ﺧـﺎﺹ ﺑــﻮבטּ ﺑـہ ﺍﺧـﻠـﺎﻗـہ...

ﺑـہ ﺧـﻮﺏ ﺑـﻮבﻧـہ...




http://nightnama.ir/post1/uploads/nightx4.png

✘  ﻡــﹸﺥﺁﻃـﹷـﺐ ﺧـــﺂﺹ

ﻡے ﻧﹻﻮﯾــωــﹷﻤــ ﮐـﹻـﻬـ ﺗــ ــﻮ ﺑﹻــﺨﻮﺍﻧــے ،ﺍﹶﻣـــﺂ

ﺣﹻﯿﻔــــ...!

בﯾﮕـﹷـــﺮﺁלּ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻬـ ﻫـــﺂے ﻣــﹷﺮﺍ ﻣـےﺧـــﻮﺁﻧﻨـﹶב

ﻭﹶ ﯾــ ـــﺂבﹺ ﻋــﹻﺸﻘــــﹺ

ﺧﹹـــﻮבﹺﺷﺂלּ ﻣـے ﺍﹸﻓﺘـــﹷﻨـב...!

ﻭﹶ ﺗــ ـﹹـــﻮ...

ﺣــﹷﺘـے  ﻧﹻﮕـــــﺂﻫــے ﻫـﹷﻤــ ﻧـﹻﻤــے ﮐـﹹـﻨـے...

3_27_1340327024_04_1340095727-hay-tha-thu-cho-em-1

♥ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭا ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭﻡ...♥ ♥ﻭاﺩاﺭﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ک

....♥ ♥ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻨﻢ.♥.. ♥♥ﺟﺰ ﺗﻮ......

.♥ ♥ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭا ﮔﺮﻩ ﺑﺰﻥ♥ ♥ﺑﻪ ﻫﺮﻟﺤﻆﻪ ی ﻣﻦ....

♥ﺣﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ....♥ ♥ﻭﻗﺘﻲ ﺗﻮ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻣﻨﻲ...♥

عکس های دو نفره عاشقانه و رومانتیک

تنهـا برنامه اے کــه تـِکرارش آرزوےِ هر روز مـَن استــ


پـَخشِ زنده ےِ نگـاهِ توستــ …


هَمیـن…


http://up.lifesms.ir/up/lifesms/mehr-92/love-1.jpg

چـــﮧ بــــمانـــے ، چــــﮧ نــَـمــــــانــے

منی دگـــــر وجــود نـــَــدارد. . .

یا در تـــو حل می شــوم

یا بــے تــو گــــــُم ..


شــ♚ــاه قَلبـ❤ـــم کَســـیه . . .↪

↩ که تَنهــــــا مــلــکــه قَلبـــ❤ـــش

↩ مَـــMeـــنم ↪

http://up.lifesms.ir/up/lifesms/mehr-92/3/18.jpg

آسماלּ قلبـ♥ـم کمے تا قسمتے بنـᓅـــش است

گویا عشـ♥ــق بـہ مانند دریایت

با سـ♥ــرخے خوלּ در رگهایم

یکـــے شدہ


والپیپر رمانتیک,عکس پس زمینه با موضوع عشق,عکس با کیفیت بالا دختر و پسر,تنهایی دختر پسر,عکس های دو نفره,عکس عاشقانه دونفره,عشق در لحظه اول,زیبا ترین تصاویر عشقی,عکس عشق بین پسرا و دخترا,والپیپر عاشقانه رمانتیک,شیک ترین عکس دخترا

❤توش چے دیدے کہ ❤عاشقش شدے؟

 ❤آخہ اینم سوالہ ❤کہ تو میپرسی؟

❤اگہ قرار بود توام ببینے‌، ❤کہ تو عاشقش میشدے

عکس و تصویر


مـنـــــــ فـقـط یکــــــ بلیتـــــــ رفتــــــــــ مــےخـواهم


ـبــے بــرگـشتـــــــــــ !!!بــہ سـویـــــــــــ آغوشــــــــــ تــــــ♥ــــــو .....

عکس و تصویر ♥♥♥♡♡♡♡


آخـــــرین فـــــردی کـــــه ,درســـــت قبـــــل از خـــــواب

,

در مـــــوردش فکـــــر می کنیـــــد ...کســـــی اســـــت


کـــــه"قلــ♥ــب" شمـــــابـــــه او تعلـــــق دارد ..!دوستتدارم



عکس و تصویر منو عشقم

دُنیآ رآ میدَهَمـ بَرآی لبخَندَتـ


هَرآسی نیستـ


شآد کـِه بآشی


دُنیآ دوبآرهـ از آنــِ مَن خوآهد شُد . . . .!



چـﮧ ڪَسـے مـے گویـَב בورے ســَـرבے مـے آورב ؟


وَقتـے ڪـﮧ هَنــوز بـا یـاבَت ،


بَنـב بَنـב وجــوבَم گـَـرم مـے شوَב . ..








تاریخ : دوشنبه 20 مهر 1394|09:41 ب.ظ| نویسنده:nina ... |قلــ♥ــب
<<تقدیم به بهترین دوسـتـــــــــــــــم نینا>>


عکس و تصویر .........

♣رفاقت مـا مثله پـیـازه...♣ ↼لایـه هاش

به هم چـسـبـیـده..

.⇁ ✌⚡هرکی بخواد جدامون کنه اشـکـش در میـاد!!!⚡



خاک تنها رفیق ادمه که از اول خلقت تا

 مرگ با رفیقش قهرنمیکنه خاکتم رفیق


به سلامتی رفیقی که هیچی خودش نداشت

اما بهم گفت رفیق اگه کور باشه و کچل اما

اگه فقط یذره معرفت داشته باشه آدم براش جون میده

هرچند چیزیم نداشته باشم کجایی رفیق

عکس و تصویر فقط رفیق خودمو عشـــقه

اهای رفیق

روی نبودنت هم میتوان حساب کرد

یادت می ارزد به تمام بودنهای دوستان به ظاهر دوست

عکس و تصویر مرسی..

زندگی با همه تلخیاش یه درس خوب بهم داد

اونم اینه که رفیق اونی نیست که باهاش خوشی،

رفیق اونیه که بدون اون داغونی !


✘..هی رفیق...! میــ ـ ــכانی از کجای

 زنــ ـכگی بیشتر خسته ام...

 آنجایی که وسط خنــ ـ ـכه هایم

یکباره بغض میکنم...!!✘..




◆✘رفیق☜"پیکَــت را سَنـگین ریختَـم

♂"شاکی نشو پُـر دردم♙

"بزن بِسلامتـــی سَنگِ کَفِ رودخونه "که

 عین مَن وتو آب ازسَـرِش گُــذشته"✘




خیلی حس قشنگیه وقتی یه دوست فاب داشته

باشی که همیشه حواسش بهت باشه ،

به یادت باشه ، نگرانت بشه و دوست داشته باشه …

مرســـی که هستی دوستِ من …
.

عکس و تصویر دوست ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺩ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ دوستی ...

بهترین دوست تو کسیست ک اولین قطره ی

 اشک تو را می بیند ،

دومیش را پاک می کند

و سومیش را به خنده تبدیل می کند

عکس و تصویر به نظر من رفیق یعنی عسلو و مهسا(mahsa_hidden ) بهترین دوستای جهانن



عکس و تصویر رفیق یعنی ...........نصف زندگیت

رفــــیــــق…

مـبـادا “گـرفـتـه” بـاشـی;

کــه شـهـری را بـه نـمـاز آیـــات وا مــیــدارم . . .








تاریخ : دوشنبه 13 مهر 1394|03:58 ب.ظ| نویسنده:nina ... |♣فدای همه رفیقای بامرام♣


♥آنقدر دوسش دارم♡


کہ حتے اگر بِهَم نرسی‍ـــــــــــــم…


روبہ دنیا می ایستم…..و میگویم:


آهای دنیا✖ چیہ خوشحالے؟


ولے هنوزم یہ تاره موشو بہ تمومہ تو و آدمات نمیدم



عکس و تصویر خل و چل بازی های عاشقانه

مــــرا دوسـت بــــــدار


بـه سـان ِ گــُـــذَر از یـک سَمـت ِ خیـــــابـان


بـه سَمتــی دیگـــــــر



عکس و تصویر عاشقتمB

✘✔↺☜ ﺑﻪ ﯾـﻪ ﻧﺘﯿﺠِـــﻪ ﺭﺳﯿــﺪَﻡ … ✔


ﺑِـــﺸـــــﺂﺷــــ ﺑــﻪ ﺍﺅﻧـــﯽ ﮐَـﻪ ﺩﻭﺳــــِﺶ ﺩﺍﺭﮮ ﻭ ﺑــــــﺮﻭ ✔✘…


✔ ﺑِﭽﺴَََـَـــﺐ ﺑِـــﻪ ﺍﻭﻧﮯ ﮐـــِﻪ ﺩﻭﺳــــــِﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺗـــــــُﺮﻭ ✘← ↺☜



عکس و تصویر درخواستی

↩ مـَـنْ فَقَــطْ سَــر◎ بـِه سـَـر↪

�� کِــسـی◎میـــزارَمــْـ کــِه��

❤ دوســــِـــشْ◎ دارَمـــــــْ❤

عکس و تصویر

من ٓ

کَـســـیَــــــم ﮐــﻪ

ﻭﻗﺘــــــــﯽ ﯾـﻪ نَــــــفَــــــــرو

ﺩﻭﺳــــــــــﺖ داشتـــه بــــاشَـــــــــــــم…

ﻭﺍﺳــــــﻪ ﺑــقــیــــه

ﻧﻤــــــــﺎﺯ “مِــــیِـّــــــتــــــــ”

مــــــی خــــونَــــــم

عکس و تصویر


واســه هــِـزارُمیــن بــار بــه عِشقِمــون ایمــان میــارَم وَقتــی تــو اُوج


دَعــوا دِلــَـم


میـــگه بـِهـِـش بـِگــو دوسـِـت دارَمـــ ..


عکس و تصویر مرد باس روی گونه هاش همیشه جای رژ زنش باشه

حرفهـاے زیادے بلـد نیستـم . . .


من تنهـا چشمـان تــو را دیـدم و گوشـه اے از لبخندتـ


کـ حرفهایـم را دزدیـد !!


از عشــق چیـزے نمـے دانـم


امـا دوستتــ دارم . . .


کودکانـه تـر از آنچـه فکـر کنـے !!


عکس و تصویر دوست دارم من باشم و...توباشی...دیگر هیچ کس... انگاه اغوش گرمت رااز تنت....وبهتریچ بوسه هایت را ...

تو میـدانی …

آنقـدر”دوωـــ❤ــتت دارґ “ڪہ פـَتی اگر …

ωـرم بہ ωـنگ بـפֿـورد…

یـا ωـنگ بہ ωـرم …

از ایـטּ ❤دوωـتت دارґ ❤دωـت بر نـפֿـواهـم داشت❤❤❤





تاریخ : پنجشنبه 9 مهر 1394|10:59 ب.ظ| نویسنده:nina ... |نظرات